AKTUALITY

TruMark Station 5000

březen 2017
Flexibilní víceúčelové zařízení pro komfortní popisování.

Infor CloudSuite Industrial

červenec 2016
Uvedení do živého provozu nejnovější verze informačního systému Infor CloudSuite Industrial.

Equator

duben 2016
Zakoupení univerzálního kontrolního měřidla EQUATOR od firmy Renishaw.

Robotizované pracoviště

říjen 2015
S ohledem na stále rostoucí požadavky na maximální vytížení strojů byla vytvořena další robotizovaná pracoviště.

Souřadnicový měřící stroj

červen 2015
Nákup souřadnicového měřícího stroje Global Classic, určeného ke kontrole rozměrů nejrůznějších komponent.

Laserová svářečka ALW 150

květen 2015
Pořízení laserové svářečky ALW 150 pro svařování materiálů jako jsou ocel, hliník, barevné kovy, titan a další

Automatická robotická linka

květen 2015
Nákup a zavedení nové robotické linky pro šest frézovacích center, dodané firmou KOVOSVIT MAS.

Stěhování firmy

květen 2015
Stěhování firmy do nové moderní výrobní haly v Podolí (UH).

Výstavba nové výrobní haly

říjen 2014
Zahájena výstavba nové výrobní haly o rozměrech 55 x 55 metrů.

Dikar S. Coop

únor 2013
Navázání úspěšné spolupráce při vývoji a výrobě dílů s přední španělskou společností Dikar S. Coop.

Zavedení ISO 9001

leden 2013
Společnost úspěšně zavedla systém kvality ISO 9001.

 

Investujeme do moderního CNC strojního vybavení již mnoho let. S vývojem jednotlivých generací CNC obráběcích strojů firma obměňuje starší CNC stroje za modernější, výkonnější a přesnější, splňující konkrétní požadavky a nároky přesného obrábění.

 

TRUMARK STATION 5000 - laserový popisovač

TruMark Station 5000 - Flexibilní víceúčelové zařízení pro komfortní popisování.

TruMark Station 5000 je kompaktní a univerzální pracovní stanice pro laserové značení obrobků. K dispozici v celé řadě konfigurací, laserové značení může být na plochých nebo válcových plochách a v uzavřeném prostředí.

FANUC ROBODRILL

Fanuc Robodrill Alpha - DiA5 - vysokorychlostní, vysoce přesné a vysoce efektivní kompaktní obráběcí centrum.

Nová generace vertikálního obráběcího centra ROBODRILL slibuje bezkonkurenční kvalitu a přesnost při skvělých hodinových výkonech.
Díky bezkonkurenčně krátké době výměny nástroje 0,7 sekundy a revolveru schopnému manipulovat s nástroji do hmotnosti 4 kg představují nové pokročilé varianty nejrychlejší i nejvýkonnější pětiosé CNC stroje na trhu.

EWAG WS11-SP

Bruska na broušení přesných mikro nástrojů a výrobních dílů z tvrdokovu, HSS a dalších materiálů. Stroj je schopen vyrábět nástroje s přímým spirálovým ozubením.

- pestrá škála příslušenství umožňuje rychle přizpůsobit stroj speciálním požadavkům
- maximální přesnost ve spojení s výkonem a spolehlivostí

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)

Počátkem července byla ve společnost JK Nástroje s.r.o. uvedena do živého provozu nejnovější verze informačního systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) 9.0.30. Implementace informačního systému byla zahájena v lednu tohoto roku a trvala celkem 6 měsíců.

Mimo standard systému, který byl naimplementován s minimálním počtem úprav, je součástí implementace i dodávka terminálového sběru dat (TSD) a nejnovější verze české lokalizace. V následujících měsících bude průběžně implementováno pokročilé plánování a rozvrhování (APS), včetně simulace na reálných datech. Dále se plánuje využití modulu Workbench pro vytváření datových pohledů, které zajistí managementu rychlejší přístup k přesným informacím o aktuálním stavu firmy.

Hlavním očekáváným přínosem nasazení informačního systému včetně APS je především výrazné zpřesnění výroby, zvýšení dodavatelské spolehlivosti a sjednocení dat z různých aplikací do jednoho systému.

Souřadnicový měřící stroj

Nákup souřadnicového měřícího stroje Global Classic.

GLOBAL Classic je víceúčelový souřadnicový měřicí stroj ke kontrole rozměrů nejrůznějších komponent. Stroj lze vybavit spínacími dotekovými sondami nebo volitelnými skenovacími sondami.
Souřadnicové měřicí stroje GLOBAL Classic se využívají v řadě průmyslových odvětví ke kontrolám prvního a posledního kusu, kalibraci přípravků atd.

Automatická robotická linka

Nákup a zavedení nové robotické linky pro šest frézovacích center s robotem Fanuc a pojezdem 24 metrů, dodávané firmou KOVOSVIT MAS.

Protože je cílem investice co nejvíce optimalizovat výrobu, má pružná výrobní linka mnoho vymožeností, jako je například centrální vstup a výstup materiálu a nástrojů ovládaných robotem společným pro všech šest strojů, čipové identifikace nástrojů, manažerský reporting a mnoho dalších.

Linka splňuje Evropskou bezpečnostní normu Machine directiv 2006 / 42 / EC

Stěhování firmy

V měsíci květnu 2015 proběhlo stěhování firmy do nové moderní výrobní haly.

Tímto krokem se zásadně zvýší naše výrobní kapacity a to zejména v oblasti sériové výroby a skladování. Nová hala splňuje nejvyšší požadavky spojené s výrobou dílů i výrobou a ostřením nástrojů.